Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

mossegalapoma

podcast de tecnologia i ciència

Nou Mac Pro i primers passos amb Kraken - Programa 418

  1. mlp418.mp3
    : :
Nou Mac pro 2019 i primeres passes amb Kraken, un intercanviador de criptomonedes.
Comencem per una “Fe d’errates” sobre el tema de l’energia nuclear de l’episodi passat i seguim parlant de criptomonedes cas pràctic (Kraken) – segona part amb notícies breus d’Apple, entre d’altres, la sortida a la venta del reclamat per alguns professionals: el nou Mac Pro 2019.

Més informació
We are in Beta mode. It's possible you might find an error. Please tell us about it at info@aixeta.cat