Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

mossegalapoma

podcast de tecnologia i ciència

La innovació: Pública o Privada? - Programa 413

  1. mlp413.mp3
    : :
La innovació no ve només amb Startups o de Silicon Valley, sovint el que es fa és aprofitar-se de resultats obtinguts de la recerca científica bàsica.
La innovació no ve només amb Startups o de Silicon Valley, sovint el que es fa és aprofitar-se de resultats obtinguts de la recerca científica bàsica finançada amb diner públic. En parla l’economista Mariana Mazzucato.

Més informació

We are in Beta mode. It's possible you might find an error. Please tell us about it at info@aixeta.cat